ប្រទេសថៃប្រឡងចំរៀង(4)

author lay ratanak   3 мес. назад
110 views

0 Like   0 Dislike

Borat Br7- ក្មេងស្រីអាយុដប់ឆ្នាំប្រឡង the voice thailand ច្រៀងបានពិរោះ...

Borat Br7-ក្មេងស្រីអាយុដប់ឆ្នាំប្រឡង the voice thailand ច្រៀងបានពិរោះណាស់ធ្វើខូចទាំងបួនទ្រាំមិនបាន!

Cambodian Idol Season 3 Live Show Final | ឆន សុវណ្ណរាជ ft ចែម​ ស្រីលក្ខ - គ្មានការឈឺ...

កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី 3 វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ សូមទស្សនាការច្រៀងរួមគ្នារវាងបេក្ខជន ចែម​ ស្រីលក្ខ ជាមួយលោក ឆន សុវណ្ណរាជ ច្រៀងបទ៖ គ្មានការឈឺចាប់ គ្មានផ្លូវចប់ youtu.be/rW54oZHjuLY

Cambodian Idol Season 3 Live Show Final | នី រតនា ft ឈិន ម៉ានិច្ច - នារីក្នុងសុបិនបង...

កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី 3 វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ សូមទស្សនាការច្រៀងរបស់អតីតបេក្ខភាព ហើយក៏ជាម្ចាស់ជ័យលាភី Cambodian Idol រដូវកាលទី ១ និង រដូវកាលទី ២ គឺលោក នី រតនា និងកញ្ញា ឈិន ម៉ានិច្ច ច្រៀងបទ៖ នារីក្នុងសុបិនបងជាអ្នកណា https://youtu.be/t-P7n5LuTzs

ប្រទេសថៃប្រឡងចំរៀង(5)

ឃុយ ម៉ីហៀង -​ ចាំនៅតែចាំ (Blind Auditions Week 1 | The Voice Kids Cambodia 2017)

កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia, វគ្គ Blind Auditions សប្ដាហ៍ទី 1 កុមារី៖ ឃុយ ម៉ីហៀង អាយុ 12ឆ្នាំុំ, កំពង់ស្ពឺ ច្រៀងបទ៖ ចាំនៅតែចាំ facebook.com/thevoicekidscambodia Youtube.com/thevoicekidscambodia IZE​ Cambodia Water

Comments for video: