ចូលឆ្នាំនៅប្រទេសថៃសប្បាយៗ

author lay ratanak   2 нед. назад
15 views

0 Like   0 Dislike

វីដេអូស្តែងៗ សកម្មភាពក្មេងទំនើងស្ទាក់វាយរថយន្តដឹកក...

ស្វាគមន៍មកកាន់Channel « News 2st » Welcome to Youtube Channel « News 2st » សូមជួយ Subscribe ផងណា ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីក្នុងស្រុកជាច្រើនរាល់ថ្ងៃ ដូចជា ព័ត៌មានបន្ទាន់ក្នុងសង្គម ទាំងសិល្បៈនិងសង្គម ។ Do not forget to subscribe to new daily news in local news, such as social news, art, and social issues.

ក្មេងប្រុសអាយុ៥ឆ្នាំអាចបើកយន្តហោះបាន។

រាំវងសប្បាយៗ

ក្មេងស្ទាវវ៉ាយគ្នានៅ ម៉ាតមួយកន្លែង ( កំពងធំ )

យប់មួយនៅសៀមរាប ថតបានស្រីស្អាត

យប់មួយនៅសៀមរាប ថតបានស្រីស្អាត

Comments for video: