នេះគឺជារឿងពិត មិនដែលធ្លាប់មានទេ នៅថ្ងៃសែនក្បាលទឹក កំពុងសែន ស្រាប់តែមានគេចូលរូបប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ

author Chheyleang Pen   8 мес. назад
1,161,450 views

3,914 Like   568 Dislike

រឿងពិតនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំ (អ្នកតាចូលរូប)

ខាងក្រោមនេះ គឺជា Link ផ្សេងៗ លោកអ្នកអាច ចុចលើ Link ដើម្បីទស្សនា Robot : https://youtu.be/UdKy8cWwjNc https://www.youtube.com/watch?v=XUoCyOBJnEI https://www.youtube.com/watch?v=Q1nbF7MARz4 https://www.youtube.com/watch?v=6Qmf4ff53co https://www.youtube.com/watch?v=ClndsS0ucU8 https://www.youtube.com/watch?v=FLc6HkX774E https://www.youtube.com/watch?v=xpmLYizGyK8 https://www.youtube.com/watch?v=tZV0dRGvdxw https://www.youtube.com/watch?v=LZ8UEX3ScsA https://www.youtube.com/watch?v=vJuGSbJ4Y3c https://www.youtube.com/watch?v=HKIAAle-cIs https://www.youtube.com/watch?v=3f2Mvsd-btQ https://www.youtube.com/watch?v=7cAvH1TsjtI https://www.youtube.com/watch?v=UwQS2kmojLY https://www.youtube.com/watch?v=p68bRTq3dMU https://www.youtube.com/watch?v=DDbWwxA6L68 https://www.youtube.com/watch?v=4O_qsUS2DLo https://www.youtube.com/watch?v=4O_qsUS2DLo https://www.youtube.com/watch?v=6lQ4IdUIOPE https://www.youtube.com/watch?v=Bo-npYrU0aM https://www.youtube.com/watch?v=cluAxGYYwZU https://www.youtube.com/watch?v=HgQdN1eVs9Q https://www.youtube.com/watch?v=pwG1BFFuim4 https://www.youtube.com/watch?v=P4YPwbd-4us https://www.youtube.com/watch?v=tOA2iUc1euA https://www.youtube.com/watch?v=ES844lk4cMs https://www.youtube.com/watch?v=I3WjOvDThS8 https://www.youtube.com/watch?v=Cs-s3mYAhGY https://www.youtube.com/watch?v=R1bxRpHWO1M https://www.youtube.com/watch?v=wNBiS2ihRV0 https://www.youtube.com/watch?v=NUSks0AnU2Q https://www.youtube.com/watch?v=0sjwoYg99-g https://www.youtube.com/watch?v=1EZyOM3x-7Q https://www.youtube.com/watch?v=Quf1f6h0BpA https://www.youtube.com/watch?v=n2sNXuklWYw https://www.youtube.com/watch?v=Oyun0XYMb04 https://www.youtube.com/watch?v=tb5GEf6Td1A https://www.youtube.com/watch?v=EHPsFzZ9U4Y https://www.youtube.com/watch?v=FFYND3AWT1U https://www.youtube.com/watch?v=fzyvGk3lOgU https://www.youtube.com/watch?v=kQusg4Mvuag https://www.youtube.com/watch?v=csh1XCm79Vg https://www.youtube.com/watch?v=8czegk8kg3g https://www.youtube.com/watch?v=PanGXB2bXEM https://www.youtube.com/watch?v=8LpLCZ4NCIU https://www.youtube.com/watch?v=dkgNN0nf4bE https://www.youtube.com/watch?v=sRovLWbcANc https://www.youtube.com/watch?v=EEtbGhbMkOU https://www.youtube.com/watch?v=CsbKBLOoNZ8 https://www.youtube.com/watch?v=tohRuwxIhGk https://www.youtube.com/watch?v=nEsph6sBufY https://www.youtube.com/watch?v=iDJeXL2DdfQ https://www.youtube.com/watch?v=hwgZo6rlDd8 https://www.youtube.com/watch?v=Eg--j5ZfjY8 https://www.youtube.com/watch?v=XSGrf6WUkic https://www.youtube.com/watch?v=__CfNXycgCM https://www.youtube.com/watch?v=Os6Gbkz9tCE https://www.youtube.com/watch?v=bnbVtubaksk https://www.youtube.com/watch?v=3FBs28iBWmY https://www.youtube.com/watch?v=hC2KBdYLtHs https://www.youtube.com/watch?v=0UTbttXO85k https://www.youtube.com/watch?v=h2xyDOzZDRQ https://www.youtube.com/watch?v=OsbM1pm1iII https://www.youtube.com/watch?v=Rv-SaCRrv8M https://www.youtube.com/watch?v=WAfFPqfLfkY https://www.youtube.com/watch?v=zYe7PiWTw7o https://www.youtube.com/watch?v=X_YcFbrwr8I https://www.youtube.com/watch?v=AobA2uw8EgY https://www.youtube.com/watch?v=m72T7K1sukk https://www.youtube.com/watch?v=KGl8fUS-05Q https://www.youtube.com/watch?v=T6tWMryvCEQ https://www.youtube.com/watch?v=OeoKxiU_FXg https://www.youtube.com/watch?v=akwZeW-uao8 https://www.youtube.com/watch?v=Q_HFt2KV2Wc https://www.youtube.com/watch?v=Q_HFt2KV2Wc https://www.youtube.com/watch?v=w8B2AdgxucE https://www.youtube.com/watch?v=jHYtGs6J21E https://www.youtube.com/watch?v=oWhmOqcIjeo https://www.youtube.com/watch?v=k-Btg0UpQLU https://www.youtube.com/watch?v=por2Sd1ZzEc https://www.youtube.com/watch?v=A6y4wT6hWxo https://www.youtube.com/watch?v=O6MpTH4IalY https://www.youtube.com/watch?v=X5ag4cYUJ_s https://www.youtube.com/watch?v=MP2Z9wIVqXk https://www.youtube.com/watch?v=9N5ES6JDvEE https://www.youtube.com/watch?v=0abkle9vN30 https://www.youtube.com/watch?v=iwl7juOI3wY https://www.youtube.com/watch?v=593GFH1musA https://www.youtube.com/watch?v=m3QDS-N3-Os https://www.youtube.com/watch?v=G5a0qYhYLHk https://www.youtube.com/watch?v=rhenGJWXhyQ https://www.youtube.com/watch?v=QnQYUwC42F0 https://www.youtube.com/watch?v=7qnjQq83LTw https://www.youtube.com/watch?v=XHeEUnk4asA https://www.youtube.com/watch?v=LqlwN14jG2M https://www.youtube.com/watch?v=z07-oh4dE8g https://www.youtube.com/watch?v=xv8wWgPDR48 https://www.youtube.com/watch?v=ZgcfXpkKZN8 https://www.youtube.com/watch?v=32hy3pBKDww https://www.youtube.com/watch?v=lJM_sCZ-fys https://www.youtube.com/watch?v=aupMc42ZKF0 https://www.youtube.com/watch?v=IvwF5bimXto https://www.youtube.com/watch?v=KEdUify96Ko https://www.youtube.com/watch?v=ZBm881lsiy8

មិនជឿ សូមកុំប្រមាថ

មិនជឿ សូមកុំប្រមាថ

ខ្មោចចូលកូនសិស្សជេលោកនាយកផ្អេីលពេញសាលា# ស្រុកអង្គជ័...

MrR Sal

កូនកំលោះចង់អស់សង្ឃឹម ឃើញកូនក្រមុំខ្មោចចូល (មានវីដេអូ...

Mrr Nano Channel, កូនកំលោះចង់អស់សង្ឃឹម ឃើញកូនក្រមុំខ្មោចចូល (មានវីដេអូ)

ខ្មោចចូលនិយាយចាម, ខ្មោចនឹងខ្លាំងម៉ងចូលតាំងពីយប់រហូត...

ខ្មោចចូលនិយាយចាម, ខ្មោចនឹងខ្លាំងម៉ងចូលតាំងពីយប់រហូតដល់ស្មើនឹង, លោកគ្រូសច្ចៈវិរោណុបសក្កដា ហៅគ្រូផេះគ្រូអង្កាម ======================================================= សូមស្វាគមន៍មកកាន់ SMS. COMយើងខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូថ្មីទាំងអស់ក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃ បើលោកអ្នកគាំទ្រវីដេអូរបស់ខ្មែរសូមចុចSubscribeដើម្បីបានឃើញនៅវីដេអូព័ត៌មាននយោបាយទូទៅថ្មីៗផ្សេងទៀតរាល់ថ្ងៃ។ សូមអរគុណដែលបានចុចSubscribe Channel យើងខ្ញុំ។ Please Help Share And Subscribe My Channel =========================================== 01.ចុចលើLinkនេះដើម្បីភ្ជាប់ទៅSMS.COM►https://goo.gl/m8DXoM Facebook ផេក►https://goo.gl/4yE6EL twitter cambodia news ►https://twitter.com/pheap2015 02_dailymotion►http://goo.gl/OMd8rh 03_Cambodia News►https://goo.gl/H8UJ6d 04_Cambodia News►https://goo.gl/gqma1a 05_Cambodia New►shttps://goo.gl/hrA0PU 06_Cambodia News►https://goo.gl/CeIGff 07_Cambodia News►https://goo.gl/fNMmvl 08_.► http://khmer7467.blogspot.com/ 09_.►ព័ត៌មានថ្មីៗ https://goo.gl/pprd9F This channel will update news such as: VOA Khmer News RFI Khmer News CTN News RFA Khmer News SMS .COM Hun Sen news sam rainsy news, Rfa news today 2017 Kem Sokha news Hang Meas News today Rfa news today 2017, Hun Sen 2017 Khmer hot news 2017 Cambodia News Today 2017

នេះគឺជារឿងពិត មិនដែលធ្លាប់មានទេ នៅថ្ងៃសែនក្បាលទឹក កំពុងសែន ស្រាប់តែមានគេចូលរូបប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ
សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា បានកើតឡើងនៅភូមិទួលវិហារ ឃុំរាយប៉ាយ ស្រុកមាស ខេត្តកំពង់ចាម (អំឡុងពេលកំពុងសែនកុងម៉ា)
Please Click link bellow to watch more
Facebook Link https://www.facebook.com/penchheyleang
YouTube Link https://www.youtube.com/user/chheyleangpen
Twitter Link https://twitter.com/chheyleangpen
============Note===================
Please Advise!
1-Don't replicate my Videos to another web source as is.
2-Don't activate Youtube's ID content System with my Videos
3-Don't Upload my Videos to an External Server or 3rd party portal.
4-Don't Sell my Video or Harm'Chheyleang Pen' in any medias. More info on the Official.

Comments for video: