នេះគឺជារឿងពិត មិនដែលធ្លាប់មានទេ នៅថ្ងៃសែនក្បាលទឹក កំពុងសែន ស្រាប់តែមានគេចូលរូបប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ

author Chheyleang Pen   10 мес. назад
1,260,922 views

4,302 Like   625 Dislike

បុរសម្នាក់ត្រូវខ្មោចចូល, បងប្អូនជឿថាមានអំពើ, &អាបព្រា...

បុរសម្នាក់ត្រូវខ្មោចចូល, បងប្អូនជឿថាមានអំពើ &អាបព្រាយដែរអត់?ទស្សនាសិនទៅជឿឬអត់ បុរសម្នាក់ត្រូវខ្មោចចូល, បងប្អូនជឿថាមានអំពើ, &អាបព្រាយដែរអត់?,ទស្សនាសិនទៅជឿឬអត់

រឿងពិតនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំ (អ្នកតាចូលរូប)

ខាងក្រោមនេះ គឺជា Link ផ្សេងៗ លោកអ្នកអាច ចុចលើ Link ដើម្បីទស្សនា Robot : https://youtu.be/UdKy8cWwjNc https://www.youtube.com/watch?v=XUoCyOBJnEI https://www.youtube.com/watch?v=Q1nbF7MARz4 https://www.youtube.com/watch?v=6Qmf4ff53co https://www.youtube.com/watch?v=ClndsS0ucU8 https://www.youtube.com/watch?v=FLc6HkX774E https://www.youtube.com/watch?v=xpmLYizGyK8 https://www.youtube.com/watch?v=tZV0dRGvdxw https://www.youtube.com/watch?v=LZ8UEX3ScsA https://www.youtube.com/watch?v=vJuGSbJ4Y3c https://www.youtube.com/watch?v=HKIAAle-cIs https://www.youtube.com/watch?v=3f2Mvsd-btQ https://www.youtube.com/watch?v=7cAvH1TsjtI https://www.youtube.com/watch?v=UwQS2kmojLY https://www.youtube.com/watch?v=p68bRTq3dMU https://www.youtube.com/watch?v=DDbWwxA6L68 https://www.youtube.com/watch?v=4O_qsUS2DLo https://www.youtube.com/watch?v=4O_qsUS2DLo https://www.youtube.com/watch?v=6lQ4IdUIOPE https://www.youtube.com/watch?v=Bo-npYrU0aM https://www.youtube.com/watch?v=cluAxGYYwZU https://www.youtube.com/watch?v=HgQdN1eVs9Q https://www.youtube.com/watch?v=pwG1BFFuim4 https://www.youtube.com/watch?v=P4YPwbd-4us https://www.youtube.com/watch?v=tOA2iUc1euA https://www.youtube.com/watch?v=ES844lk4cMs https://www.youtube.com/watch?v=I3WjOvDThS8 https://www.youtube.com/watch?v=Cs-s3mYAhGY https://www.youtube.com/watch?v=R1bxRpHWO1M https://www.youtube.com/watch?v=wNBiS2ihRV0 https://www.youtube.com/watch?v=NUSks0AnU2Q https://www.youtube.com/watch?v=0sjwoYg99-g https://www.youtube.com/watch?v=1EZyOM3x-7Q https://www.youtube.com/watch?v=Quf1f6h0BpA https://www.youtube.com/watch?v=n2sNXuklWYw https://www.youtube.com/watch?v=Oyun0XYMb04 https://www.youtube.com/watch?v=tb5GEf6Td1A https://www.youtube.com/watch?v=EHPsFzZ9U4Y https://www.youtube.com/watch?v=FFYND3AWT1U https://www.youtube.com/watch?v=fzyvGk3lOgU https://www.youtube.com/watch?v=kQusg4Mvuag https://www.youtube.com/watch?v=csh1XCm79Vg https://www.youtube.com/watch?v=8czegk8kg3g https://www.youtube.com/watch?v=PanGXB2bXEM https://www.youtube.com/watch?v=8LpLCZ4NCIU https://www.youtube.com/watch?v=dkgNN0nf4bE https://www.youtube.com/watch?v=sRovLWbcANc https://www.youtube.com/watch?v=EEtbGhbMkOU https://www.youtube.com/watch?v=CsbKBLOoNZ8 https://www.youtube.com/watch?v=tohRuwxIhGk https://www.youtube.com/watch?v=nEsph6sBufY https://www.youtube.com/watch?v=iDJeXL2DdfQ https://www.youtube.com/watch?v=hwgZo6rlDd8 https://www.youtube.com/watch?v=Eg--j5ZfjY8 https://www.youtube.com/watch?v=XSGrf6WUkic https://www.youtube.com/watch?v=__CfNXycgCM https://www.youtube.com/watch?v=Os6Gbkz9tCE https://www.youtube.com/watch?v=bnbVtubaksk https://www.youtube.com/watch?v=3FBs28iBWmY https://www.youtube.com/watch?v=hC2KBdYLtHs https://www.youtube.com/watch?v=0UTbttXO85k https://www.youtube.com/watch?v=h2xyDOzZDRQ https://www.youtube.com/watch?v=OsbM1pm1iII https://www.youtube.com/watch?v=Rv-SaCRrv8M https://www.youtube.com/watch?v=WAfFPqfLfkY https://www.youtube.com/watch?v=zYe7PiWTw7o https://www.youtube.com/watch?v=X_YcFbrwr8I https://www.youtube.com/watch?v=AobA2uw8EgY https://www.youtube.com/watch?v=m72T7K1sukk https://www.youtube.com/watch?v=KGl8fUS-05Q https://www.youtube.com/watch?v=T6tWMryvCEQ https://www.youtube.com/watch?v=OeoKxiU_FXg https://www.youtube.com/watch?v=akwZeW-uao8 https://www.youtube.com/watch?v=Q_HFt2KV2Wc https://www.youtube.com/watch?v=Q_HFt2KV2Wc https://www.youtube.com/watch?v=w8B2AdgxucE https://www.youtube.com/watch?v=jHYtGs6J21E https://www.youtube.com/watch?v=oWhmOqcIjeo https://www.youtube.com/watch?v=k-Btg0UpQLU https://www.youtube.com/watch?v=por2Sd1ZzEc https://www.youtube.com/watch?v=A6y4wT6hWxo https://www.youtube.com/watch?v=O6MpTH4IalY https://www.youtube.com/watch?v=X5ag4cYUJ_s https://www.youtube.com/watch?v=MP2Z9wIVqXk https://www.youtube.com/watch?v=9N5ES6JDvEE https://www.youtube.com/watch?v=0abkle9vN30 https://www.youtube.com/watch?v=iwl7juOI3wY https://www.youtube.com/watch?v=593GFH1musA https://www.youtube.com/watch?v=m3QDS-N3-Os https://www.youtube.com/watch?v=G5a0qYhYLHk https://www.youtube.com/watch?v=rhenGJWXhyQ https://www.youtube.com/watch?v=QnQYUwC42F0 https://www.youtube.com/watch?v=7qnjQq83LTw https://www.youtube.com/watch?v=XHeEUnk4asA https://www.youtube.com/watch?v=LqlwN14jG2M https://www.youtube.com/watch?v=z07-oh4dE8g https://www.youtube.com/watch?v=xv8wWgPDR48 https://www.youtube.com/watch?v=ZgcfXpkKZN8 https://www.youtube.com/watch?v=32hy3pBKDww https://www.youtube.com/watch?v=lJM_sCZ-fys https://www.youtube.com/watch?v=aupMc42ZKF0 https://www.youtube.com/watch?v=IvwF5bimXto https://www.youtube.com/watch?v=KEdUify96Ko https://www.youtube.com/watch?v=ZBm881lsiy8

សើចសប្បាយ វគ្គស្រាឬមនុស្ស​ បងចង់ប្រាប់អូនថា... PROHOK TV

hi all dear this video i want to show you about​ សើចសប្បាយ វគ្គ បងចង់ប្រាប់អូនថា... ស្រាឬមនុស្ស PROHOK TV thank you so much for watching my video ,don't forget like comment and subscribe my channel for watch more video. ជួយsubscibe png na new channel :https://www.youtube.com/channel/UCy3VZpX0Zhf379k4AL52_lw អរគុណសម្រាប់់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនដើម្បីទស្សនាវីឌីអូនេះ សូមជូនពរអោយបងប្អូនមានសុខភាពល្អ សំណាងល្អ និងសម្រេចគ្រប់បំណងប្រាថ្នា សូមចុច subscribe ដើម្បីទស្សនាvideoថ្មីៗជាបន្តទៀត សូមអធ្យាស្រ័យចំពោះការអត្ថាធិបាយរឺកំហុសឆ្គងណាមួយដោយអចេត្តនា សូមអរគុណ ស្ដាប់បទរីមិចថ្មីៗចុចនៅទីនេះ https://www.youtube.com/channel/UCvkDFjAEYaa7qxVsDZr46mw SOCHEAT

khmer post :រឿងចម្លែកដឹងមុនបីថ្ងៃស្លាប់ ៧ថ្ងៃ ព្រលឹងចូលរូបរ...

khmer post :រឿងចម្លែកដឹងមុនបីថ្ងៃស្លាប់ ៧ថ្ងៃ ព្រលឹងចូលរូបរាង្គកាយវិញ ត្រូវមានគ្រូសិលិ៍មកអុកឡុក. រឿងចម្លែកដឹងមុនបីថ្ងៃស្លាប់ ៧ថ្ងៃ ព្រលឹងចូលរូបរាង្គកាយវិញ ត្រូវមានគ្រូសិលិ៍មកអុកឡុក ធ្វើឲ្យអ្នកស្រុក បូជាសពទំាងមានមុន្ទឹល

Lok dos om per kmouch - លោកសង្ឃដោះអំពើ គែដាក់ជាង១០ឆ្នាំហើយ

លោកសង្ឃ ដោះអំពើខ្មោចព្រាយ ដែលគេដាក់១០ឆ្នាំហើយ មើលអោយចប់បានដឹងថាពិត ជាមានមែន នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើង !!​ ជួយ​Like និង Share បន្តផង អោយដឹងគ្រប់គ្នា

នេះគឺជារឿងពិត មិនដែលធ្លាប់មានទេ នៅថ្ងៃសែនក្បាលទឹក កំពុងសែន ស្រាប់តែមានគេចូលរូបប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ
សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា បានកើតឡើងនៅភូមិទួលវិហារ ឃុំរាយប៉ាយ ស្រុកមាស ខេត្តកំពង់ចាម (អំឡុងពេលកំពុងសែនកុងម៉ា)
Please Click link bellow to watch more
Facebook Link https://www.facebook.com/penchheyleang
YouTube Link https://www.youtube.com/user/chheyleangpen
Twitter Link https://twitter.com/chheyleangpen
============Note===================
Please Advise!
1-Don't replicate my Videos to another web source as is.
2-Don't activate Youtube's ID content System with my Videos
3-Don't Upload my Videos to an External Server or 3rd party portal.
4-Don't Sell my Video or Harm'Chheyleang Pen' in any medias. More info on the Official.

Comments for video: