ក្មេងប្រុសអាយុ៥ឆ្នាំអាចបើកយន្តហោះបាន។

author MALA Cambodia   8 мес. назад
272,617 views

3,681 Like   158 Dislike

អាសូរ! សាស្រ្តាចារ្យ​ល្បី​ឈ្មោះ​ចេះ​ ៥ ភាសា​និង​​ជា​...

អាសូរ! សាស្រ្តាចារ្យ​ល្បី​ឈ្មោះ​ចេះ​ ៥ ភាសា​និង​​ជា​អ្នក​បើក​យន្តហោះ​ដំបូងគេ ធ្លាក់ខ្លួន​មក​នៅ​វត្ត​

កំពង់ជិះយន្តហោះទៅSingapore

យន្តហោះធ្លាក់នៅកំពុងសោម

កន្លែងយន្តហោះធ្លាក់នៅកំពុងសោម ក្រុងព្រះសីហនុមានកន្លែងយន្តហោះធ្លាក់ ទីសភាពយន្តហោះធ្លាក់ យន្តហោះធ្លាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុ នៅកំពុងសោមមានកន្លែងយន្តហោះធ្លាក់ យន្តហោះធ្លាក់នៅេខត្តកំពត យន្តហោះធ្វាក់នៅខេត្តបាត់ដំបង នៅកំពុងសោមមានយន្តហោះធ្លាក់ យន្តហោះធ្លាក់ យន្តហោះ យន្តហោះធ្លាក់នៅសៀមរាប

Hot News យន្តហោះ MH_370ដែលបាត់ជិត4ឆ្នាំបានត្រឡប់មកវិញហើយ.

យុវជន​ខ្មែរ​ម្នាក់​ កំពុង​ព្យាយាម​សម្រេច​ក្តី​ស្រម...

បទ​យកការណ៍: យុវជន​ខ្មែរ​ម្នាក់​ កំពុង​ព្យាយាម​សម្រេច​ក្តី​ស្រមៃ​របស់​ខ្លួន ផលិត​គ្រឿងយន្ត

Comments for video: